Pendidikan

Pendidikan
Pendidikan pada zaman ini. Ianya adalah satu aset yang sangat perlu bagi semua lapisan. Kategori pendidikan di wujudkan sini agar para bakal atau siswazah mahupun peringkat sekolah rendah mendapat alert setiap pengumuman penting kerajaan dan pihak yang selalu di kaitkan dengan institusi pendidikan. Contohnya pinjaman PTPN, pendidikan jarak jauh dan lainnya.


Tuntutlah ilmu dan pendidikan hingga ke negeri china sekalipun. Jika semua telah di tinggalkan di dunia, ilmu yang kita tuntut itulah salah satu bekalan kita di akhirat (islam). Pendidikan bukan sahaja berguna di dunia.

0 comment... add one now

Leave a Comment